iCOD.pl - Reklamacje
Poniedziałek-Piątek:
900 - 1600
Kontakt
Email: serwis@icod.pl
Tel.: +48 697 400 010


System reklamacji iCOD.pl

Adres serwisu:

iCOD.pl Magazyn
ul. Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała

Poniżej udostępniamy adresy serwisów zewnętrznych gdzie mogą Państwo zgłosić reklamację:

Serwisy zewnętrzne

Zgłoszenie przez Państwa reklamacji, oznacza akceptacjê ww. regulaminu

Procedura reklamacyjna

 1. W przypadku wady produktu, co do którego PH iCOD.pl Marek Korzus ponosi odpowiedzialność na podstawie rękojmi lub gwarancji, Nabywca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji jest:
  • uprzednie zarejestrowanie tej reklamacji poprzez formularz reklamacyjny,
  • dostarczenie reklamowanego towaru do miejsca wskazanego przez osobę rozpatrującą reklamację. Na wysyłanej paczce należy umieścić nadany przez system nr. reklamacji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne kierowane do serwisu mogą być dostarczane:
  • bezpośrednio przez Nabywcę lub osobę przez niego upoważnioną,
  • za pośrednictwem firmy przewozowej lub spedycyjnej
 4. Nabywca dostarcza reklamowany produkt do miejsca wskazanego przez osobę rozpatrującą reklamację na własny koszt i ryzyko bez względu na ilość poprzednich reklamacji na ten produkt.
 5. Zgłaszany do reklamacji produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie produktu w czasie transportu zaręwno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i elektrostatycznymi. Inne zasady dostarczania, szczególne dla konkretnego rodzaju produktów, opisane są na uzyskanej autoryzacji. Nabywca ma obowiązek zapoznania się z nimi i stosowania się do nich.
 6. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego sprzęt zostanie odesłany na adres wybrany przez Nabywcę podczas rejestracji reklamacji. Wyjątkiem są produkty dostarczone bezpośrednio do naszego serwisu, po których odbiór należy zgłosić się w punkcie złożenia reklamacji z otrzymanym przy dostarczeniu dokumentem „Pokwitowanie przyjęcia reklamacji”.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia przesyłki z towarem reklamacyjnym, gdy ta nosi ślady uszkodzenia mechanicznego.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do utylizacji produktu po 12miesiącach gdy klient nieodbiera paczki zwrotnej z serwisu lub klient nieodpowiada na wiadomośći email/nieodbiera telefonu od pracownika serwisu.

Wydrukuj regulaminFormularz reklamacji


© iCOD.pl 2011 - 2022
Zglos blad!